Stručne o MARS Shop

Sídelná a fakturačná adresa:
MARS Shop, s. r. o.
Gaštanová 490/1
900 43 Kalinkovo
Slovak Republic / E.U.
Korešpondenčná adresa:
MARS Shop, s. r. o.
P. O. Box 110
820 16 Bratislava 216
Slovak Republic / E.U.

Kontakt

Službu Infolinky technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o., P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava, SR. Cena zavolania: 0,50€ s DPH / minúta.

Sídelná a fakturačná adresa

MARS Shop, s. r. o.
Gaštanová 490/1
900 43 Kalinkovo
Slovak Republic / E.U.

Korešpondenčná adresa

MARS Shop, s. r. o.
P. O. Box 110
820 16 Bratislava 216
Slovak Republic / E.U.

Telefónne číslo

+421 988 100 111

Autorské práva

Copyright © 2006 - 2020
Obrázky ľudí alebo miest zobrazené na stránke sú vlastníctvom spoločnosti MARS Group alebo sa používajú so súhlasom poskytnutým spoločnosti MARS Group. Používanie týchto obrázkov vami alebo inou vami oprávnenou osobou je zakázané, pokiaľ ho špeciálne neumožňujú tieto podmienky, alebo ak inde na tejto stránke nie je poskytnuté špeciálne povolenie pre tento účel.
Obchodné označenia, ochranné známky, logá a servisné značky (kolektívne označované ako „obchodné označenia“ zobrazené na stránke sú registrovanými ochrannými známkami a neregistrovanými označeniami spoločnosti MARS Group a iných spoločností. Nič na tejto stránke sa nesmie považovať za udelenie, ako dôsledok, prekážkou žalobného nároku alebo inak, licencie alebo práva na použitie obchodného označenia zobrazeného na stránke bez písomného súhlasu spoločnosti MARS Group alebo tretej strany, ktorá môže vlastniť ochrannú známku, alebo jej môže patriť resp. môže právom používať obchodné označenie zobrazené na stránke. Použitie ochrannej známky, obchodných označení zobrazených na stránke alebo iného obsahu tejto stránky iným spôsobom, než je uvedené v týchto podmienkach, je prísne zakázané.