Stručný kontakt

Sídelná a fakturačná adresa:

MARS Group, spol. s r. o.
Gaštanová 490/1
900 43 Kalinkovo
Slovak Republic / E.U.

Korešpondenčná adresa

MARS Group, spol. s r. o.
P. O. Box 110
820 16 Bratislava 216
Slovak Republic / E.U.

Službu Infolinky technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o., P.O. BOX 60, 830 00 Bratislava, SR. Cena zavolania: 0,50€ s DPH / minúta.

Dostaňte sa snami do kontaktu

Sídelná a fakturačná adresa

MARS Group, spol. s r. o.
Gaštanová 490/1
900 43 Kalinkovo
Slovak Republic / E.U.

Korešpondenčná adresa

MARS Group, spol. s r. o.
P. O. Box 110
820 16 Bratislava 216
Slovak Republic / E.U.

Telefónne číslo

+421 988 100 111

Meno*
E-mail*
Telefónne číslo*
Správa
Fakturačné a identifikačné údaje

IČO: 45 965 943
DIČ: 2023175847
IČ DPH: SK 2023175847
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 100 111 111 0 / 1111
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
IBAN: SK92 1111 0000 0010 0111 1110
SK NACE: 73110 Reklamné agentúry
SK-NIC: MARO-0103
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I; Oddiel: Sro; Vložka číslo: 70137/B
Logo MARS Group a názov MARS Group sú registrované ochranné známky spoločnosti MARS Group, spol. s r. o.
Spoločnosť právne zastupuje Advokátska kancelária JUDr. Martin Jarabica

Autorské práva

Copyright © 2006 - 2021
Obrázky ľudí alebo miest zobrazené na stránke sú vlastníctvom spoločnosti MARS Group alebo sa používajú so súhlasom poskytnutým spoločnosti MARS Group. Používanie týchto obrázkov vami alebo inou vami oprávnenou osobou je zakázané, pokiaľ ho špeciálne neumožňujú tieto podmienky, alebo ak inde na tejto stránke nie je poskytnuté špeciálne povolenie pre tento účel.
Obchodné označenia, ochranné známky, logá a servisné značky (kolektívne označované ako „obchodné označenia“ zobrazené na stránke sú registrovanými ochrannými známkami a neregistrovanými označeniami spoločnosti MARS Group a iných spoločností. Nič na tejto stránke sa nesmie považovať za udelenie, ako dôsledok, prekážkou žalobného nároku alebo inak, licencie alebo práva na použitie obchodného označenia zobrazeného na stránke bez písomného súhlasu spoločnosti MARS Group alebo tretej strany, ktorá môže vlastniť ochrannú známku, alebo jej môže patriť resp. môže právom používať obchodné označenie zobrazené na stránke. Použitie ochrannej známky, obchodných označení zobrazených na stránke alebo iného obsahu tejto stránky iným spôsobom, než je uvedené v týchto podmienkach, je prísne zakázané.